Fichtelius

Västsaharas historia 1

PDFSkriv utSkicka sidan

Erik FichteliusVästsaharas kamp för oberoende. Av Erik Fichtelius 1978. Verdandi debatt nr 82. Publicerad på www.vastsahara.org med tillstånd av upphovsmannen Erik Fichtelius.
erik.fichtelius(a)ur.se
cc by nc sa

Saharierna är ett gammalt ökenfolk, som i århundraden levt i öknen. De är nomader som rört sig över stora områden för att finna vatten och gräs åt sina kameler, får och getter. Ett folk som varit helt beroende av vädret, av regn och torka. Nomadlivet har inte varit något mål i sig; har det bara funnits vatten har en familj kunnat stanna i åratal på samma plats. Men förr eller senare har människorna alltid tvingats bryta upp för att följa med regnen.
  Vädrets skiftningar har givit namn åt sahariernas tideräkning. 1884 var "marsregnens år", 1889 kallades det "fina, kalla regnets år" och 1914 blev den "röda vindens år".
  Öknen är ett vackert och varierande landskap, inte alls bara sand och sanddyner. Det är kuperat, med mindre bergsryggar och raviner, ömsom ett mjukt böljande landskap med finkornig sand, ömsom ett kargt, stenigt och klippigt land.
  Efter vinterregnen blommar öknen. Där växer små sträva blommor i milda färger, yviga taggiga buskar och tovigt gräs. Träden är sega och knotiga. Denna sparsamma växtlighet är grunden för sahariernas liv i öknen. Gräset ger föda åt djuren, träden ger bränsle och värme, de små spröda växterna ger krydda åt sahariernas kraftiga gröna te.

 

Västsaharas historia 2

PDFSkriv utSkicka sidan

Västsaharas kamp för oberoende. Av Erik Fichtelius 1978. Verdandi debatt nr 82. Publicerad på www.vastsahara.org med tillstånd av upphovsmannen Erik Fichtelius.
erik.fichtelius(a)ur.se
cc by nc sa

Front Polisario bildas
Våren 1973 bildades också Front Polisario. Namnet är en förkortning av Front Populaire pour la Libération de Saguia El Hamra et Rio de Oro. Den första kongressen hölls den 10 maj 1973 på en hemlig plats i Västsahara. Bland grundarna fanns flera av dem som varit med i Mouvement de Libération de Saguia El Hamra et Rio de Oro, som stött Mohamed Basiri och som deltagit i demonstrationen i El Aaiun den 17 juni 1970. Front Polisarios målsättning var redan från början att med våld kasta ut spanjorerna och upprätta en självständig saharisk stat (se särskilt kapitel om Polisario).

 

Västsaharas historia 3

PDFSkriv utSkicka sidan

Västsaharas kamp för oberoende. Av Erik Fichtelius 1978. Verdandi debatt nr 82. Publicerad på www.vastsahara.org med tillstånd av upphovsmannen Erik Fichtelius.
erik.fichtelius(a)ur.se
cc by nc sa.

FN-kommission till Västsahara
FN-resolutionen om att frågan om Västsahara skulle föras till Internationella domstolen innehöll också ett uppdrag till FN:s kolonialkommitté om att de skulle sända en speciell FN-kommission till området för att rapportera om situationen. Spanien gick med på att ta emot en kommission, vars besök kom att betyda mycket för den fortsatta utvecklingen. FN-kommissionen bestod av Siméon Aké, Elfenbenskusten, Marta Jiménez, Kuba, och Manouchehr Pishva, Iran. De startade med ett besök i Madrid den 8 maj 1975 och reste sedan runt i hela det berörda området. Kommissionen besökte Marocko, Mauretanien, Spanien, Algeriet och i stort sett varenda stad i Västsahara.

 

Västsaharas historia 4

PDFSkriv utSkicka sidan

Västsaharas kamp för oberoende. Av Erik Fichtelius 1978. Verdandi debatt nr 82. Publicerad på www.vastsahara.org med tillstånd av upphovsmannen Erik Fichtelius.
erik.fichtelius(a)ur.se
cc by nc sa.

Internationella domstolen uttalar sig
Kungen väntade tydligen bara på Internationella domstolens beslut som skulle komma i oktober. Den 16 oktober gav domstolen sitt rådgivande utslag. Man hade i princip kommit fram till att Västsahara tillhörde de sahariska stammar som bodde där när spanjorerna kom. Domstolens svar på FN:s två frågor löd:

1. Västsahara var, vid tidpunkten för Spaniens kolonisation, inte ett territorium som inte tillhörde någon (terra nullius).
2. Det finns legala band mellan Västsahara och Marocko, och mellan Västsahara och Mauretanien, av det slag som anges i domslutets paragraf 162.

Domslutet är alltså inte komplett utan paragraf 162, som lyder:

 

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook