2012-12-01 18:21

Historiskt erkännande av Västsahara Featured

På onsdag, ska riksdagen fatta beslut om huruvida Sverige ska erkänna Västsahara som stat eller inte. För första gången ser det ut att finnas en parlamentarisk majoritet i Sverige för ett erkännande. Sverige blir då det första land i västvärlden att erkänna Västsahara och att därmed sätta press på Marocko att upphöra med den illegala ockupationen av grannlandet Västsahara.

Läs Julia Finers och Birgitta Göranssons debattartikel på:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1143833-historiskt-erkannande-av-vastsahara&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAAoATAAOABA_srUhQVIAVgBYgVzdi1VUw&cd=la9asoUpM8Q&usg=AFQjCNEVNXGcr2HJf9nH2MhO5X2_iMWTdg

Västsahara på Twitter

Västsahara på Facebook